Etiket: Finansal Tablolar

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişikliklerinin Getirdikleri

“Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-14.1.a)” (“Tebliğ”) 03.02.2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Tebliğ taslak halinde iken yapılması...

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Yapılan Değişiklikler

29 Kasım 2015 tarihinde yayımladığımız yazımızda BDDK tarafından Basel Düzenlemelerine Uyum kapsamında 23.10.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğ değişiklikleri arasında yer alan “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin...

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıldı

Bankaların “Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” BDDK tarafından 05.11.2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Öte yandan, “Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik” 21.03.2014 tarihli ve...