Etiket: Finansal İstikrar

TL Cinsinden Nakdi Ticari Kredilerin Amacına Uygun Kullandırılmasına Dair 04.09.2023 Tarihli BDDK Kararı

Finansal istikrarın güçlendirilmesini, kaynakların daha verimli ve üretken alanlarda kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını ve kredilerin amacına matuf bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla 07.07.2022 tarih ve 10265 sayılı...

TL Cinsinden Nakdi Ticari Kredilerin Amacına Uygun Kullandırılmasına Dair 21.10.2022 Tarihli BDDK Kararı

Finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha verimli ve üretken alanlarda kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını ve kredilerin amacına matuf bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla 24.06.2022 tarihli ve 10250...

TL Cinsinden Nakdi Ticari Kredilerin Amacına Uygun Kullandırılmasına Dair 07.07.2022 Tarihli BDDK Kararı

Bilindiği üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından daha önce kredilerin kullandırım amacına uygun olmayan işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılmasının engellenmesine yönelik talimatlar verilmişti. Söz konusu talimatların aksine uygulamaların müşahede edilmesi...

TL Cinsinden Nakdi Ticari Kredilerin Amacına Uygun Kullandırılmasına Yönelik Sınırlamalara Dair 24.06.2022 Tarihli BDDK Kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun TL cinsinden nakdi ticari kredilerin amacına uygun kullandırılmasına yönelik sınırlamalara ilişkin 24.06.2022 tarihli ve 10250 sayılı Kararı (“Karar”), BDDK internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Anılan Karar...