Etiket: Eurobond

Döviz Mevduatı veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Döviz Cinsi Devlet Tahvilleri Teminat Alınarak Döviz Kredisi Kullandırılması

Türkiye’de yerleşik kişiler, 32 sayılı Karar’ın 17/A maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan istisnalar kapsamında döviz gelirlerine bakılmaksızın yurt içinden döviz kredisi temin edebilmektedir. Söz konusu fıkrada sayılan döviz gelirine bakılmaksızın kredi...

TCMB Zorunlu Karşılıklarda Yaptığı Değişiklikle Bankalar ve Finansman Şirketlerine YP’de Uzun Vadeli Borçlanın Dedi

Zorunlu Karşılıklara İlişkin Tebliğ’de 29 Ağustos 2015’de yapılan değişiklikle bankaların ve finansman şirketlerinin mevduat dışında kalan yabancı para yükümlülükleri (kullanılan krediler, ihraç edilen menkul kıymetler, sermaye benzeri borçlar (özkaynak hesaplamasında...