Etiket: Düzenleme Deney Alanı

Ülkemiz Teknogirişim Stratejisi ve Fintek Ekosistemi

Dünyada yenilikçi, yüksek katma değerli teknolojik girişimler; hızlı büyüme potansiyeli ve küresel pazara açılma kapasiteleri ile ülkelerin ekonomik ve toplumsal değer üretim süreci açısından kritiktir. Bu bakımdan 27.10.2022 tarihli Resmi...

Ülkemiz Finansal Ekosistemi Açısından 2022 Yılı Programı

25.10.2021 tarihli ve 31639 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 4633 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlanmıştır. Yıllık Program’da “İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi”, “Rekabetçi Üretim ve Verimlilik”, “Nitelikli...