Etiket: Devlet Tahvili

Döviz Mevduatı veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Döviz Cinsi Devlet Tahvilleri Teminat Alınarak Döviz Kredisi Kullandırılması

Türkiye’de yerleşik kişiler, 32 sayılı Karar’ın 17/A maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan istisnalar kapsamında döviz gelirlerine bakılmaksızın yurt içinden döviz kredisi temin edebilmektedir. Söz konusu fıkrada sayılan döviz gelirine bakılmaksızın kredi...