Etiket: Değerleme Kuruluşları

Değerleme Yönetmelik Taslağı Yayımlandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 20 Haziran 2022 tarihinde “Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik...

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ (III-62.3)

“Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ (III-62.3)” (Tebliğ), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 31 Ağustos 2019 tarihli ve 30874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girdi....

Bankaların Değerleme Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelikle Getirilen Ek Yükümlülükler

12 Ocak 2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmi Gazete’de BDDK tarafından, “Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik / Yeni Yönetmelik”)...

Denetim Komitesinin Değerleme Kuruluşlarının Bağımsızlığına İlişkin Hazırladığı Değerlendirme Raporunun Düzenleme Sıklığı Yılda Bire İndirildi

04 Mart 2017 tarihli ve 29997 sayılı Resmi Gazete’de BDDK tarafından, “Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” (“Yönetmelik”) yayımlandı. Söz konusu...