Etiket: COVID-19

Yurtdışı Yerleşiklerle Gerçekleştirilen TL İşlemlere İlişkin Sınırlar Hakkında 27.11.2020 Tarihli ve 9273 Sayılı BDDK Kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun yurt dışındaki finansal kuruluşlarla gerçekleştirilen TL işlemlerin sınırlandırılması hakkında 05.05.2020 tarihli ve 9010 sayılı Kararı ile koronavirüs salgınının reel kesimin üretimi ve istihdamı üzerindeki olumsuz...

Kredi Kartı Limiti ve Asgari Ödemeye ilişkin 09.07.2020 tarihli ve 9093 sayılı BDDK Kararı

Yılın ikinci yarısı itibariyle yeni bir evreye geçilen koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde, ülkemiz ekonomisi ve finans sektörü üzerinde oluşturduğu olumsuzlukların en aza indirilmesine yönelik ortaya çıkan gereklilikler Bankacılık Düzenleme ve...

Bankaların Yurt Dışındaki Finansal Kuruluşlarla TL İşlemlerinin Sınırlandırılması Hakkında 5 Mayıs 2020 Tarih ve 9010 Sayılı BDDK Kararı

Koronavirüs (COVID-19) salgınının küresel çapta olduğu gibi ülke ekonomisi üzerinde de oluşturduğu olumsuzlukların en aza indirilmesine yönelik olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca (BDDK) bir takım tedbir kararları alınmaktadır. Bu...

Banka Mevduatlarının/Katılım Fonlarının Krediye Dönüşüm Oranı Hk.18 Nisan 2020 Tarih ve 9000 Sayılı BDDK Kararı

Küresel koronavirüs (COVID-19) salgınının ülkemiz ekonomisi ve finansal piyasalar üzerinde oluşturduğu olumsuzlukların en aza indirilmesine yönelik ortaya çıkan gerekliliklere binaen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) karar organı olan Kurul...

Koronavirüs Salgınının Olumsuz Etkilerinin Sınırlandırılması Amacıyla Türev İşlem Sınırlarına İlişkin Yapılan BDDK ve SPK Basın Açıklamaları

Koronavirüs (COVID-19) salgınının küresel çapta olduğu gibi ülkemiz ekonomisi ve finans sektörü üzerinde de oluşturduğu olumsuzlukların en aza indirilmesine yönelik ortaya çıkan gereklilikler idari otoriteler nezdinde yakından takip edilmekte ve...

Koronavirüs Salgınının Olumsuz Etkilerinin Sınırlandırılması Amacıyla Alınan 8967, 8970, 8971 ve 8975 sayılı BDDK Kararları

Koronavirüs (COVID-19) salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin ülke ekonomisi ve finans sektörü üzerindeki olası olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) karar organı olan Kurul tarafından 26-27-...