Etiket: Çerçeve Sözleşme

Hesap Cüzdanlarında Yer Alacak Bilgiler, Çerçeve Sözleşme Düzenlenmesi ve Zamanaşımı Uygulamalarına İlişkin BDDK Yönetmelik Değişiklikleri

18.10.2018 tarihli ve 30569 sayılı Resmi Gazete’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin...

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

26.12.2015 tarihli ve 29574 sayılı Resmi Gazete‘de BDDK tarafından yayımlanan Yönetmelik ile 27.06.2014 tarihli ve 29043 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te değişiklikler yapıldı. Söz konusu...

SPK’nın Belge ve Kayıt Düzeni Tebliği Ne Getirdi?

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ“i 1 Ağustos 2015 tarih ve 29432 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ’in...

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Düzenleme Değişiklikleri Yolda

BDDK internet sitesinde 18.06.2015 tarihinde “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı“ yayımlandı. “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik...