Etiket: Borsa İstanbul

Borsa İstanbul Piyasalarından Repo Yoluyla Sağlanan Fonlar Zorunlu Karşılık Yükümlülüğünden İstisna Tutuldu

Repo işlemlerinden sağlanan fonlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği’nin 4 üncü maddesi uyarınca bankaların ve finansman şirketlerinin, zorunlu karşılığa tabi bilanço kalemleri (Merkez Bankasına, Hazineye, yurt içi...

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği ve BIST Borçlanma Araçları Piyasası Uygulama Esasları Uyarınca Verilecek Teminat Mektupları

08.08.2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından “Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği” (“Yönetmelik”) yayımlanarak bu konuda daha önce 13.10.2006 tarihli ve 26318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan...