Etiket: Borçlanma Araçları Tebliği

Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araçlarına (Sermaye Benzeri Kredilere) İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

07.06.2018 tarihli ve 30444 sayılı Resmi Gazete’de BDDK tarafından “Bankalarca Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” (Tebliğ) yayımlandı. Tebliğ, bankaların sermaye benzeri kredi (SBK) niteliğindeki borçlanma...

Borçlanma Araçları Tebliği Değişikliği Ne Getiriyor?

27.11.2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun internet sitesinde yayımlanan duyuru ile görüşe açılan Borçlanma Araçları Tebliği değişiklik taslağı, 18 Şubat 2017 Tarihli ve 29983 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Borçlanma Araçları...