Etiket: Birincil Sermaye Benzeri Kredi

Bankaların İkincil Sermaye Benzeri Krediler ve Yurt Dışından Seküritizasyon Yoluyla Temin Ettikleri Kredilerde Stopaj Oranının Sıfırlanması

DAR MÜKELLEFETİYE TABİ KURUMLARDAN TEMİN EDİLEN İKİNCİL SERMAYE BENZERİ KREDİLER İLE SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ ÜZERİNDEKİ STOPAJ ORANINDA DEĞİŞİKLİK 21 Mart 2019 tarihli ve 30721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ““193 Sayılı Gelir...