Etiket: Bilişim mevzuatı

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hk. Tebliğ Uyarınca Getirilen Kayıt ve Bildirim Yükümlülükleri

TEBLİĞ’İN AMACI 11 Ağustos 2017 tarihli ve 30151 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından “Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ” (“Tebliğ”) yayımlandı. Bu Tebliğ’in...

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari Elektronik İleti Gönderme Şartı

05.11.2014 tarihli Resmi Gazete’de elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri belirleyen “6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” yayımlandı. Kanun’daki elektronik ticaret tanımının bankaların ve diğer finans şirketlerinin çevrimiçi gerçekleştirdikleri...