Etiket: Belgesiz İhracat Kredileri

Sektörel Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü Verilen Şirketlere Bir Yeni Şirket İlave Edildi

TCMB’nin 2000/YB-25 sayılı İhracatı Teşvik Uygulama Talimatı’nın 3.7.1 maddesi uyarınca imalatçı olmayan ihracatçı firmaların kullandıkları kredilerin taahhütleri, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri tarafından gerçekleştirilen ihracat (ihracatçıya...

2018 Yılında Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü Verilen Şirketlere İlişkin Karar Yayımlandı

TCMB’nin 2000/YB-25 sayılı İhracatı Teşvik Uygulama Talimatı’nın 3.7.1 maddesi uyarınca imalatçı olmayan ihracatçı firmaların kullandıkları döviz kredilerinin taahhütleri, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri tarafından gerçekleştirilen ihracat...

Irak, Suriye ve Libya’ya Yapılan İhracata İlişkin Belgeli ve Belgesiz İhracat Kredilerinin Taahhüt Sürelerinin Uzatılması

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Bankalar Birliği (TBB)’ne gönderilen 12.02.2018 tarihli yazıda; 08.02.2018 tarihinden önce kullanılmış ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı kapatılamayan belgesiz ihracat kredilerine; –...

Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Gerçekleştirilen İhracat, İhracat Kredisi Taahhüt Kapamasında Kullanılamayacak

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü; Türkiye Bankalar Birliği (TBB)’nin, posta ve hızlı kargo taşımacılığı aracılığıyla gerçekleştirilen ihracatlarda düzenlenen Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (“ETGB”) kapsamı ihracatın, belgesiz ihracat kredisi ihracat...

Irak, Suriye, Libya, Rusya ve Ukrayna’ya Yapılan İhracata İlişkin Belgeli ve Belgesiz İhracat Kredilerinin Taahhüt Sürelerinin Uzatılması

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Bankalar Birliği (TBB)’ne gönderilen 02.03.2017 tarihli yazıda; 25.02.2017 tarihinden önce kullanılmış ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı kapatılamayan belgesiz ihracat kredilerine; –...

Rusya ve Irak’a Yönelik İhracatın Finansmanı Amacıyla Kullandırılan Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin BKK

25 Mart 2016 tarihinde burada yayımladığımız yazımızda, T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile 15.01.2016 tarihinden önce kullanılmış belgesiz ihracat kredilerine; kredi kapsamında taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilmeyen bir kısmının Ukrayna, Libya, Rusya, Irak,...

Karşılıklar Yönetmeliğinde Denizcilik ve Turizm Sektörlerine Yönelik Kullandırılan Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Değişiklik Yapıldı

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de BDDK tarafından yayımlanan Yönetmelik ile “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”...

Irak, Suriye, Libya, Rusya ve Ukrayna’ya Yapılan İhracata İlişkin VRHİB’li ve Belgesiz İhracat Kredilerine Ek Taahhüt Süresi

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Bankalar Birliği (TBB)’ne gönderilen 20.01.2016 tarihli yazıda; 15.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı kapatılmayan Vergi, Resim ve Harç istisnası...