Etiket: Basın Özgürlüğü

SPK’dan Özgür Basına Önemli Destek

18.02.2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “VI-104.1.a sayılı Tebliğ” ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nde çok önemli bir değişiklik yapıldı. Özellikle...