Etiket: Bankaların Muhasebe Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik

Bankalar, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Tekdüzen Hesap Planına İlişkin Değişiklikler

01 Ağustos 2019 Tarihli ve 30849 sayılı Resmi Gazete’de BDDK tarafından, — Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, — Finansal...

Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Raporların BDDK’ya Sadece Elektronik Ortamda Tevdi Edilmesine İlişkin Yönetmelik Değişikliği

2 Nisan 2019 tarihli ve 30733 sayılı Resmi Gazete’de BDDK tarafından yayımlanan “Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (Yönetmelik) ile...