Etiket: Bankacılık Suçları

Bankacılık Suçları Webinarı

Mevzuat Uyum Derneği tarafından düzenlenen ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Suçlar” başlıklı İkinci Bölümünde düzenlenen maddelerin, ceza hukuku açısından değerlendirileceği “Bankacılık Suçları Webinarı“ 11 Mayıs 2022 tarihinde çarşamba günü saat...