Etiket: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararları

Yurtdışı Yerleşiklerle Gerçekleştirilen TL İşlemlere İlişkin Sınırlar Hakkında 27.11.2020 Tarihli ve 9273 Sayılı BDDK Kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun yurt dışındaki finansal kuruluşlarla gerçekleştirilen TL işlemlerin sınırlandırılması hakkında 05.05.2020 tarihli ve 9010 sayılı Kararı ile koronavirüs salgınının reel kesimin üretimi ve istihdamı üzerindeki olumsuz...

Bankaların Yurt Dışındaki Finansal Kuruluşlarla TL İşlemlerinin Sınırlandırılması Hakkında 5 Mayıs 2020 Tarih ve 9010 Sayılı BDDK Kararı

Koronavirüs (COVID-19) salgınının küresel çapta olduğu gibi ülke ekonomisi üzerinde de oluşturduğu olumsuzlukların en aza indirilmesine yönelik olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca (BDDK) bir takım tedbir kararları alınmaktadır. Bu...

Banka Mevduatlarının/Katılım Fonlarının Krediye Dönüşüm Oranı Hk.18 Nisan 2020 Tarih ve 9000 Sayılı BDDK Kararı

Küresel koronavirüs (COVID-19) salgınının ülkemiz ekonomisi ve finansal piyasalar üzerinde oluşturduğu olumsuzlukların en aza indirilmesine yönelik ortaya çıkan gerekliliklere binaen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) karar organı olan Kurul...

Koronavirüs Salgınının Olumsuz Etkilerinin Sınırlandırılması Amacıyla Alınan 8967, 8970, 8971 ve 8975 sayılı BDDK Kararları

Koronavirüs (COVID-19) salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin ülke ekonomisi ve finans sektörü üzerindeki olası olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) karar organı olan Kurul tarafından 26-27-...