Etiket: Altın Kredileri

Türkiye’de Yerleşik Kişilerin Yurtdışından Sağladıkları Kredilerin Temdit Edilmesi Halinde KKDF Uygulaması

Maliye Bakanlığı Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından kullandığı döviz kredilerinin vadelerinin yenilenmesi (temdit edilmesi) durumunda Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) uygulamasının nasıl olması gerektiği hususunda daha önce verdiği görüşlerinde “…...