Etiket: Alım Garantisi

Sermaye Hareketleri Genelgesinde YEK Belgesi / Lisansı Olanlara Kullandırılabilecek Döviz Kredisi Tutarına İlişkin Değişiklik Yapıldı

8 Mayıs 2018 tarihli yazımıza konu edilen ve döviz kredilerine ilişkin usul ve esasları belirleyen “TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesi” (Genelge)’nin, 21 inci ve 40 ıncı maddelerinin 16 ncı fıkralarında, Türkiye...