Etiket: 670 sayılı KHK

689, 690 ve 691 Sayılı KHK’larla Yapılan ve Banka ve Finans Kurumlarının Faaliyetlerini Dolaylı Olarak İlgilendiren Düzenlemeler

29 Nisan 2017 tarihli ve 30052 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de; – “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında 689 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” (689 sayılı KHK), – “Olağanüstü Hal Kapsamında...

Genel Karşılık, Özel Karşılık ve Yeniden Yapılandırmaya İlişkin Değişiklikler Yürürlüğe Girdi

14 Aralık 2016 tarihli ve 29918 sayılı Resmi Gazete’de BDDK tarafından; – “Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (Yeni...

Yeni Karşılıklar Yönetmeliğinin Yürürlüğe Giriş Tarihi Erteleniyor, Genel Karşılık Oranları İndiriliyor

01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecek Yeni Karşılıklar Yönetmeliği’nin getirdiklerine 24 Ekim 2016 tarihli yazımızda değinmiştik. BDDK’nın bu Yönetmelik’te 2017 yılında uygulanması öngörülen genel karşılık oranları için yapmayı planladığı değişikliklere...

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik

09.05.2016 tarihinde burada yayımladığımız yazımızda, “5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun”a eklenen madde ile MASAK Başkanlığı’na içinde banka ve finans kurumlarının da bulunduğu yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla...

OHAL KHK’larıyla Banka ve Finans İşlemlerinde Cezai Sorumluluğa, TMSF’nin Kayyımlık Yetkisine, Kapatılan Kurumların Kefaletten Kaynaklı Borçlara İlişkin Yapılan Düzenlemeler

29 Ekim 2016 Tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazete’de olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında 675 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” ve “Olağanüstü Hal Kapsamında...