Etiket: 6458 sayılı Kanun

En Az 3 Milyon USD Tutarındaki Mevduatı Üç Yıl Süreyle Türkiye’deki Bankalara Yatıran Yabancılara Türk Vatandaşlığı

12.01.2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9601 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”in “Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak...