Etiket: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Türk Ticaret Kanunu’ndaki Değişiklikler Yolda!

Geçtiğimiz hafta cuma günü (03.05.2024) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na “Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” (Değişiklik Kanun Teklifi) sunuldu. Bu yazımızın konusunu, anılan...

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hk. 7262 sayılı Kanun ve Getirdikleri

7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun (“7262 sayılı Kanun”), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ve Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tavsiyeleri ile uyumun sağlanması amacıyla...