Etiket: 5901 sayılı Kanun

1.500.000 USD Tutarında Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonunu Üç Yıl Süreyle Elinde Tutan Yabancılara Türk Vatandaşlığı

05.05.2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10008 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”in “Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak...

En Az 3 Milyon USD Tutarındaki Mevduatı Üç Yıl Süreyle Türkiye’deki Bankalara Yatıran Yabancılara Türk Vatandaşlığı

12.01.2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9601 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”in “Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak...