Etiket: 492 sayılı Kanun

2019 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Belirlendi

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan “Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82)” ile 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak maktu harç tutarları belirlendi. Bahis konusu Tebliğ ekindeki...

2017 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Belirlendi

27.12.2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78)” ile 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanacak maktu harç tutarları belirlendi. Bahis konusu Tebliğ ekindeki tarifeye göre güncellenen...

2016 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Belirlendi

25.12.2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ekli “Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:75)” ile 01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanacak maktu harç tutarları belirlenmiştir. Bahis konusu Tebliğ ekindeki tarifeye göre...