Etiket: 2019 Vergi Hadleri

2019 Yılında Elde Edilen Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifeleri, Gelir Vergisinden İstisna Günlük Yemek Bedeli ve Engellilik İndirimi Tutarları Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan “Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:305)” ile gelir vergisi uygulamasında dikkate alınan bazı parasal büyüklüklerin...

2019 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Belirlendi

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan “Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82)” ile 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak maktu harç tutarları belirlendi. Bahis konusu Tebliğ ekindeki...