Etiket: 2017 Vergi Hadleri

2017 Yılında Elde Edilen Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifeleri, Gelir Vergisinden İstisna Günlük Yemek Bedeli ve Engellilik İndirimi Tutarları

Maliye Bakanlığı tarafından 27.12.2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:296)” gelir vergisi uygulamasında dikkate alınan bazı parasal büyüklüklerin 2017 yılında uygulanacak tutarları ve 2017...

2017 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Belirlendi

27.12.2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78)” ile 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanacak maktu harç tutarları belirlendi. Bahis konusu Tebliğ ekindeki tarifeye göre güncellenen...