Etiket: 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

2019 Yılında Elde Edilen Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifeleri, Gelir Vergisinden İstisna Günlük Yemek Bedeli ve Engellilik İndirimi Tutarları Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan “Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:305)” ile gelir vergisi uygulamasında dikkate alınan bazı parasal büyüklüklerin...

DTH ve TL Mevduat Hesaplarına Tahakkuk Ettirilecek Faizler Üzerinden Yapılacak Tevkifat (Stopaj) Oranlarında 3 Ay Süreyle Değişiklik Yapıldı

31.08.2018 tarihli ve 30521 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 53 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar”da yapılan değişiklikle Döviz Tevdiat Hesapları (DTH)’na yürütülen faizlerden ve...

2018 Yılında Elde Edilen Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifeleri, Gelir Vergisinden İstisna Günlük Yemek Bedeli ve Engellilik İndirimi Tutarları Belirlendi

Maliye Bakanlığı tarafından 29.12.2017 tarihli ve 30285 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan “Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:302)” ile gelir vergisi uygulamasında dikkate alınan bazı parasal büyüklüklerin 2018 yılında uygulanacak...

2017 Yılında Elde Edilen Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifeleri, Gelir Vergisinden İstisna Günlük Yemek Bedeli ve Engellilik İndirimi Tutarları

Maliye Bakanlığı tarafından 27.12.2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:296)” gelir vergisi uygulamasında dikkate alınan bazı parasal büyüklüklerin 2017 yılında uygulanacak tutarları ve 2017...