ProComplıance - En Son Eklenenler

Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik ve Stres Rehberi ile Yönetim Kurullarına Kapsamlı Sorumluluklar Getirildi

Bilindiği üzere, Bankaların İç Sistemler ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik’in 43 üncü maddesi, bankaları stres testi programı kurmak ve işletmekle yükümlü, üst yönetimi ise stres testi programının...

BDDK tarafından Basel III Kapsamında Yapılan Düzenlemeler ve Likidite Karşılama Oranına Genel Bakış

Basel III düzenlmeleri kapsamında BDDK tarafından 2014 yılından itibaren geçerli olmak üzere; “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik” ile yeni Özkaynak tanımı (“Eligible Capital”) yapılmıştır, “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik”...

Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik ve Tüketici ile Yapılan Finansal Kiralama Sözleşmeleri

14.01.2015 tarih ve 29236 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından “Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik” yayımlandı. Yönetmelik hükümleri tüketicinin kira süresi sonunda bir malın mülkiyetini edinme zorunluluğunun bulunduğu finansal kiralama...

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari Elektronik İleti Gönderme Şartı

05.11.2014 tarihli Resmi Gazete’de elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri belirleyen “6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” yayımlandı. Kanun’daki elektronik ticaret tanımının bankaların ve diğer finans şirketlerinin çevrimiçi gerçekleştirdikleri...

Mal Bildirimlerinin Yenilenme Zamanı Geldi

BDDK’ca yayımlanan “BANKALARIN ÜST YÖNETİMİNE ATANACAKLARIN BİLDİRİMİ, YEMİN VE MAL BEYANINDA BULUNULMASI VE KARAR DEFTERLERİNİN TUTULMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” uyarınca bankaların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile...