ProComplıance - En Son Eklenenler

Irak, Suriye, Libya, Rusya ve Ukrayna’ya Yapılan İhracata İlişkin Belgeli ve Belgesiz İhracat Kredilerinin Taahhüt Sürelerinin Uzatılması

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Bankalar Birliği (TBB)’ne gönderilen 02.03.2017 tarihli yazıda; 25.02.2017 tarihinden önce kullanılmış ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı kapatılamayan belgesiz ihracat kredilerine; –...

Denetim Komitesinin Değerleme Kuruluşlarının Bağımsızlığına İlişkin Hazırladığı Değerlendirme Raporunun Düzenleme Sıklığı Yılda Bire İndirildi

04 Mart 2017 tarihli ve 29997 sayılı Resmi Gazete’de BDDK tarafından, “Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” (“Yönetmelik”) yayımlandı. Söz konusu...

TCMB 1 Nisan 2017 Tarihinden İtibaren Kredi Kartı ve KMH İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarında Değişiklik Yapmadı

TCMB İnternet Sitesinde 24 Şubat 2017 tarihinde yayımlanan “Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusu” ile kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığı bildirildi. Buna göre...

Borçlanma Araçları Tebliği Değişikliği Ne Getiriyor?

27.11.2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun internet sitesinde yayımlanan duyuru ile görüşe açılan Borçlanma Araçları Tebliği değişiklik taslağı, 18 Şubat 2017 Tarihli ve 29983 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Borçlanma Araçları...

Bankaların TCMB’de Bulundurdukları YP Zorunlu Karşılıkların Risk Ağırlığı %0’a İndirildi

23.10.2015 tarihli Resmi Gazete’de BDDK tarafından yayımlanarak 31 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe giren “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” (“Yönetmelik”)’in 1 numaralı ekinin “Risk Ağırlıkları” başlıklı birinci bölümünün...

SPK’dan Özgür Basına Önemli Destek

18.02.2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “VI-104.1.a sayılı Tebliğ” ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nde çok önemli bir değişiklik yapıldı. Özellikle...

Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıkların Çekirdek Sermayeye Dahil Edilebilmesi Hk. BDDK Görüşü

BDDK’nın, BASEL standartlarına uyum programı kapsamında “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik”te yaptığı değişiklikler hakkında 03 Şubat 2016 tarihinde yayımladığımız yazımızda muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıkların çekirdek sermaye kalemlerine dahil edilmesi uygulamasına...

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişikliklerinin Getirdikleri

“Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-14.1.a)” (“Tebliğ”) 03.02.2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Tebliğ taslak halinde iken yapılması...