Karşılıklar Yönetmeliğinde Genel Karşılık Uygulamasına İlişkin Yapılan Değişiklikler

Bunlar da ilginizi çekebilir...

5 Cevaplar

 1. H
  Hulya Demir dedi ki:

  Hamdi bey, açıklamalarınız için teşekkürler, 27/09’daki yeni düzenlemeye ilişkin yazdıklarınızdan bazı detaylar açık yazılmadığından görüşünüzü alabilir miyiz? “…şartıyla sözleşme koşullarında değişiklik yapılabilecek, yapılan değişikliğin kredilerin vadelerinin uzatılması veya temdit edilmesine yönelik olması durumunda da ilave genel karşılık ayrılması…gerekmeyecek. ” derken; gecikmede olan parçalı bir kaç TTK kredileri olan ayrıca henüz gecikmeye girmemiş BCH / TTK ve vadesi geçmiş Spot/döviz (gecikmede olanların her biri 30-90 gün arası gecikmede) kredileri olan firmaya, tek bir kredi vererek tüm kredileri uygun bulunacak vadeye yapılandırabilir miyiz? Yoksa bu düzenleme firmanın her bir kredisi için tek tek vade uzatmaya imkan tanıması mıdır? Saygılarımla

  • Merhaba Hülya hanım,
   Sizin belirttiğiniz işlem, yani firmaya tek bir kredi vererek firmanın tüm mevcut kredilerinin kapatılması, uygulamada olmasına rağmen mevcut Yönetmelik’te tanımlanmayan, ancak, 01.01.2017 tarihinde Karşılıklar Yönetmeliği’nin yerine yürürlüğe girecek olan Kredilerin Sınıflandırılması Yönetmeliği’nde “Yeniden Finansman (Mevcut kredisini ödemekte güçlük çeken veya çekmesi muhtemel olan bir borçluya bu kredinin kısmen veya tamamen ödenmesini sağlamak amacıyla yeni kredi kullandırılmasını)” olarak tanımlanan uygulama. Mevcut Yönetmelik, kredilerin I inci ve II nci grup koşullarını taşımaya devam etmeleri şartıyla sözleşme koşullarında değişiklik yapılmasına izin veriyor. Burada sözleşme koşullarında değişiklikten ne anlamamız gerektiği önemli. Eskiden madde daha detaylı yazılmış ve sözleşme koşullarındaki değişikliğin vade uzatımı şeklinde olması halinde ilave genel karşılık ayrılması istenmişti. Lafza bağlı kalırsak, sizin yeni bir kredi vererek tüm kredilerin kapatılması uygulamasının “sözleşme değişikliği” değil de “yeni bir sözleşme” yapılması olarak yorumlanabileceğini düşünüyorum. Bu sebeple mevcut kredilerin vadelerinin uzatılması (temdit edilmesinin) yönetmeliğe uyum açısından daha garanti bir yol olacağı kanaatindeyim. Ayrıca, mevcut yönetmeliğin donuk alacak olarak sınıflanacak BCH’lara ilişkin 5-3-c maddesinde “c) 11 inci madde hükmüne uygun olmayan bir şekilde kredi borçlusuna bir başka kredi açılarak tahsili gecikmiş olan faizlerin ve anaparanın finanse edilmesi … durumunda alacak, donuk alacak kabul edilerek ilgili grupta tasnif edilir.” denilmektedir. BCH’ları yeni kredi ile finanse etmek bu açıdan da sıkıntı yaratabilir. Diğer taraftan 2017 yılı başında yürürlüğe girecek Yönetmelik’te yeniden finansman olarak tanımlanan uygulamada da kredinin belli bir üre boyunca donuk alacak olarak sınıflandırılması gerekebiliyor. Bu sebeplerle mevcut kredilerde vade uzatımına gidilmesi daha uygun bir yaklaşım olabilir.
   Saygılarımızla,

 2. H
  Hulya Demir dedi ki:

  Teşekkürler açıklamalarınız ve ilginiz için. Cevabınız kapsamında son bir şey sormak istiyorum, mevcut kredi sözleşme şartlarını (vadeyi) uzattığımızı düşündüğümüzde, kredi belgesiz ihracat döviz kredisi ise, uzatma ile 18 ay vade aşılmasında sakınca olmayacak mıdır? Saygılarımla

  • Merhabalar, kredinin vadesinin uzatılması sorun yaratmaz, ancak uygulanan vergi istisnaları kalkar, yeni vadede müşterinin vergi istisnalardan yararlanmaya devam etmek istemesi halinde tekrar ihracat taahhüdünde bulunması gerekecektir. Bu konuda sıkça sorulan sorularda 14 numaralı sorunun cevabında detaylı bilgiler bulunmaktadır. İlgili kısöı aşağıya kopyaladım :…

   Diğer taraftan, 2009/15082 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile aynı zamanda ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı için Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredilerindeki vade sınırları da kaldırıldığından, bu kredilerin de orjinal vadesinin uzatılması mümkün bulunmaktadır. Ancak, bu kapsamdaki kredilerin vadelerinin uzatılmasında kredinin vergi, resim ve harç istisnası kalkabileceğinden kredi borçlusunun ilgili bankaca konu hakkında bilgilendirilmesi uygun olacaktır (2008/6 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’de belgesiz ihracat kredilerinin, vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma süresi yani ihracat taahhüt süresi 24 ay ile sınırlandırılmıştır. Bu kapsamda istisnadan yararlanan bir kredinin yeniden yapılandırma sonucu vadesinin 24 ayı aşması durumunda 24 aydan sonraki dönem için istisnanın kalkacağı tabidir. Bu durumda kredisi yeniden yapılandırılan firmanın BSMV istisnasından yararlanmaya devam etmek istemesi halinde yeniden ihracat taahhüdünde bulunması gerekecektir.

 1. 3 Ekim 2016

  […] yönelik olması halinde ilave genel karşılık ayrılmak suretiyle (Yönetmelik’te 27.09.2016 tarihinde yapılan değişiklikle birinci ve ikinci grup kredilerin vadelerinin uzatılarak yapılandırılması halinde ilave genel […]