Halka Açık Olmayan İşletmelerin Pay Dışındaki Sermaye Piyasası Araçlarını Halka Arz Edilmeksizin İhraç Etmeleri Durumunda Finansal Raporlarını Kamuya Açıklama Yükümlülükleri

Bunlar da ilginizi çekebilir...

1 Cevap

  1. 4 Aralık 2015

    […] Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç ettiği sermaye piyasası araçları borsada işlem gören ancak halka açık olmayan işletmeler ise bunun yerine finansal raporlarını kendi belirleyecekleri bir yöntemle yatırımcılara ulaştırabilirler. Bu yöntemin belirlenmesinde, yöntemin yatırımcılar arasında eşitsizliğe yol açmaması, güven ve açıklık içinde uygulanması esas olup yatırımcıların finansal tablolara nasıl ulaşabileceği bilgisi ihraç belgesinde belirtilecektir. Bu düzenleme aslında yeni olmayıp SPK’nın 27.02.2015 tarih ve 5/265 sayılı toplantısında ilke kararı olarak hükme bağlanmıştı. Konuya ilişkin detaylı açıklamalarımız için buraya tıklayınız. […]