Tag: Ticari Kredi Faiz ve Komisyonları

9- Ticari Kredi Faiz ve Komisyon Oranları Üzerinde Bir Sınırlama Var mıdır? Bu Kredilerin Faiz ve Komisyon Oranlarının Değişikliklerinin Bildirimi Yapılmalı mıdır?

9- Ticari Kredi Faiz ve Komisyon Oranları Üzerinde Bir Sınırlama Var mıdır? Bu Kredilerin Faiz ve Komisyon Oranlarının Değişikliklerinin Bildirimi Yapılmalı mıdır?

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 144 üncü maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu, bankaların ödünç para verme işlemleri ve mevduat kabulünde uygulanacak azamî faiz oranlarını, katılma hesaplarında kâr ve zarara katılma oranlarını, özel cari...