Tag: Lisanslama Tebliği

46- Bankalarda Hangi Pozisyon ve Unvandaki Personel İçin Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyarınca Lisans Alma Zorunluluğu Bulunmaktadır?

46- Bankalarda Hangi Pozisyon ve Unvandaki Personel İçin Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyarınca Lisans Alma Zorunluluğu Bulunmaktadır?

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından 14.08.2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)” (Lisanslama Tebliği)’in 6/1...