Tag: Kurumsal Yatırımcı

44- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun İlgili Düzenlemelerindeki Nitelikli Yatırımcı Tanımına Hangi Yatırımcılar Girmektedir?

44- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun İlgili Düzenlemelerindeki Nitelikli Yatırımcı Tanımına Hangi Yatırımcılar Girmektedir?

II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği’nin 4 üncü maddesinde “Nitelikli Yatırımcı”; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK/Kurul)’nun yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ve talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilenler de dahil profesyonel...