Tag: Kredi Komitesi

28-Genel Müdürün Bulunmadığı Hallerde Banka Kredi Komitesi’ne, Genel Müdür Yerine Kredi Komitesi Yedek Üyesi mi Yoksa Genel Müdür Vekili mi Katılmalıdır?

28-Genel Müdürün Bulunmadığı Hallerde Banka Kredi Komitesi’ne, Genel Müdür Yerine Kredi Komitesi Yedek Üyesi mi Yoksa Genel Müdür Vekili mi Katılmalıdır?

01.11.2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de BDDK tarafından yayımlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik“in “Kredi komitesinin oluşumu” başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasına göre banka yönetim kurulunun, kredilerle...