Tag: Birlikte Kontrol

5- Bir Firmanın Ortaklık Yapısı Gereği Birden Fazla Risk Grubunda Dikkate Alınması Gerektiği Durumlarda Firma Riskinin Kredi Riski Hesaplamalarında Risk Gruplarına Dağıtımı Nasıl Yapılmalıdır?

5- Bir Firmanın Ortaklık Yapısı Gereği Birden Fazla Risk Grubunda Dikkate Alınması Gerektiği Durumlarda Firma Riskinin Kredi Riski Hesaplamalarında Risk Gruplarına Dağıtımı Nasıl Yapılmalıdır?

Konu hakkında BDDK’nın 14.10.2009 tarihli yazısı ile verilen görüşte, – 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 54 üncü maddesinin üçüncü paragrafının “Birlikte kontrol edilen ortaklıklara kullandırılan krediler, bu ortaklıkları birlikte kontrol eden...

1- Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık Nedir?

1- Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık Nedir?

BDDK tarafından 08.11.2006 tarih ve 26340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ“de birlikte kontrol edilen ortaklık; iş ortaklıkları ve adi ortaklıklar dahil olmak üzere, ana...