Tag: Adi Ortaklık

1- Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık Nedir?

1- Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık Nedir?

BDDK tarafından 08.11.2006 tarih ve 26340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ“de birlikte kontrol edilen ortaklık; iş ortaklıkları ve adi ortaklıklar dahil olmak üzere, ana...