Category: TCMB Mevzuatı

9- Ticari Kredi Faiz ve Komisyon Oranları Üzerinde Bir Sınırlama Var mıdır? Bu Kredilerin Faiz ve Komisyon Oranlarının Değişikliklerinin Bildirimi Yapılmalı mıdır?

9- Ticari Kredi Faiz ve Komisyon Oranları Üzerinde Bir Sınırlama Var mıdır? Bu Kredilerin Faiz ve Komisyon Oranlarının Değişikliklerinin Bildirimi Yapılmalı mıdır?

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 144 üncü maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu, bankaların ödünç para verme işlemleri ve mevduat kabulünde uygulanacak azamî faiz oranlarını, katılma hesaplarında kâr ve zarara katılma oranlarını, özel cari...

8- Güncel Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları Nedir?

8- Güncel Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları Nedir?

Kanuni Faiz 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un 1 inci maddesi uyarınca Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit...