Category: SPK Mevzuatı

SPK Mevzuatına İlişkin Soru ve Cevaplar

56- Tezgahüstü İşlemlerde Talimatın Alınması ile İşlemin Sonuçlandırılmasının Eş Anlı Olduğu Düşünülürse İşlem Talimat ve İşlem Sonuç Formları Birlikte Düzenlenebilir mi?

56- Tezgahüstü İşlemlerde Talimatın Alınması ile İşlemin Sonuçlandırılmasının Eş Anlı Olduğu Düşünülürse İşlem Talimat ve İşlem Sonuç Formları Birlikte Düzenlenebilir mi?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 01.08.2015 tarihli ve 29432 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (III-45.1)”in “işlem Talimat...

47- Bankaların Yıllık ve Ara Dönem Finansal Raporlarının Açıklanma Süreleri ve Bu Açıklamalara İlişkin Diğer Yükümlülükleri Nelerdir?

47- Bankaların Yıllık ve Ara Dönem Finansal Raporlarının Açıklanma Süreleri ve Bu Açıklamalara İlişkin Diğer Yükümlülükleri Nelerdir?

Bankaların SPK’nın Yayımladığı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Kapsamında Olması Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 13.06.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)”...

46- Bankalarda Hangi Pozisyon ve Unvandaki Personel İçin Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyarınca Lisans Alma Zorunluluğu Bulunmaktadır?

46- Bankalarda Hangi Pozisyon ve Unvandaki Personel İçin Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyarınca Lisans Alma Zorunluluğu Bulunmaktadır?

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından 14.08.2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)” (Lisanslama Tebliği)’in 6/1...

44- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun İlgili Düzenlemelerindeki Nitelikli Yatırımcı Tanımına Hangi Yatırımcılar Girmektedir?

44- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun İlgili Düzenlemelerindeki Nitelikli Yatırımcı Tanımına Hangi Yatırımcılar Girmektedir?

II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği’nin 4 üncü maddesinde “Nitelikli Yatırımcı”; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK/Kurul)’nun yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ve talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilenler de dahil profesyonel...

42- Bankaların Kamuya Açıklayacakları Yıllık ve Ara Dönem Finansal Raporlarına Sorumluluk Beyanı Ekleme Yükümlülükleri Bulunmakta mıdır?

42- Bankaların Kamuya Açıklayacakları Yıllık ve Ara Dönem Finansal Raporlarına Sorumluluk Beyanı Ekleme Yükümlülükleri Bulunmakta mıdır?

13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)” (Tebliğ)’nin 12/1 maddesi uyarınca bankalarında içinde bulunduğu yatırım kuruluşları finansal raporlarını kamuya açıklanmak üzere...

41- Bankaların Finansal Raporlarına İlişkin KAP’a Yapacakları Bildirimlerin Seans Saati Dışında Yapılması Zorunluluğu Bulunmakta mıdır?

41- Bankaların Finansal Raporlarına İlişkin KAP’a Yapacakları Bildirimlerin Seans Saati Dışında Yapılması Zorunluluğu Bulunmakta mıdır?

13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)” (Tebliğ)’nin 12/1 maddesi uyarınca bankalarında içinde bulunduğu yatırım kuruluşları finansal raporlarını kamuya açıklanmak üzere...

32-Tahvil İhracında Bulunan ve Hisseleri Borsada İşlem Görmeyen Bir Şirketin Yöneticilerinin Şirket Tahvillerini Satın Almaları Halinde Bu Tahvillerden Elde Ettikleri Kazançları Şirkete İade Etmeleri Gerekir mi?

32-Tahvil İhracında Bulunan ve Hisseleri Borsada İşlem Görmeyen Bir Şirketin Yöneticilerinin Şirket Tahvillerini Satın Almaları Halinde Bu Tahvillerden Elde Ettikleri Kazançları Şirkete İade Etmeleri Gerekir mi?

“Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında Tebliğ” (“Tebliğ”) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 12.12.2013 tarihli ve 28849 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. SPK tarafından bu Tebliğe ilişkin yapılan...

15- Türkiye’deki bankalarca yurt dışında ihraç edilen yabancı para borçlanma araçlarının (Eurobond) Türkiye’de yerleşik yatırımcılara satışı mümkün müdür?

15- Türkiye’deki bankalarca yurt dışında ihraç edilen yabancı para borçlanma araçlarının (Eurobond) Türkiye’de yerleşik yatırımcılara satışı mümkün müdür?

Türkiye’de yerleşik kurumlara yurt dışında borçlanma aracı ihracı için SPK tarafından verilen onaylarda, Kurul’ca onaylı ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak, ihraç işleminden sonra borçlanma...