Category: ÇEK Mevzuatı

Çek Mevzuatına İlişkin Soru ve Cevaplar

8- Güncel Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları Nedir?

8- Güncel Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları Nedir?

Kanuni Faiz 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un 1 inci maddesi uyarınca Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit...

6- Bankaların Müşterilerinin Elindeki Eski ve İade Olmamış Çek Yaprakları İçin Müşterilerine İhtarname Göndererek Bu Yükümlülük Tutarlarını Muhasebe Kayıtlarından Çıkarmaları Mümkün müdür?

6- Bankaların Müşterilerinin Elindeki Eski ve İade Olmamış Çek Yaprakları İçin Müşterilerine İhtarname Göndererek Bu Yükümlülük Tutarlarını Muhasebe Kayıtlarından Çıkarmaları Mümkün müdür?

5941 sayılı Çek Kanunu’nun 3 üncü maddesi 3 üncü fıkrasında muhatap bankaların süresinde ibraz edilen ve karşılığı kısmen veya tamamen bulunmayan her bir çek yaprağı için ödemekle yükümlü oldukları tutar...