51- Sınırlı Saklama Hizmeti Yetkisi Olan Bankalar Başka Bir Yatırım Kuruluşu Aracılığı ile Alınmış Menkul Kıymetlerin Saklamasını Yapabilir mi?

51- Sınırlı Saklama Hizmeti Yetkisi Olan Bankalar Başka Bir Yatırım Kuruluşu Aracılığı ile Alınmış Menkul Kıymetlerin Saklamasını Yapabilir mi?