31- Sermaye Benzeri Kredi Alınan Ana Ortağa Kullandırılan Kredilerin Sermayeden İndirilmesi Gerekir mi?

31- Sermaye Benzeri Kredi Alınan Ana Ortağa Kullandırılan Kredilerin Sermayeden İndirilmesi Gerekir mi?