26- Resmi Gazetede Yayımlanan Mal Varlığı Dondurma Kararlarına İlişkin Hangi Durumlarda MASAK’a Dönüş Yapılmalıdır?

26- Resmi Gazetede Yayımlanan Mal Varlığı Dondurma Kararlarına İlişkin Hangi Durumlarda MASAK’a Dönüş Yapılmalıdır?