19- Halka Açık Olmayan Ortaklıklar Hangi Durumlarda Özel Durum Açıklaması Yükümlülüklerine Tabidir?

19- Halka Açık Olmayan Ortaklıklar Hangi Durumlarda Özel Durum Açıklaması Yükümlülüklerine Tabidir?