Döviz veya Dövize Endeksli Sözleşme Düzenlemesine Getirilen Kısıtlamalar (32 Sayılı Kararda Değişiklik)

Bunlar da ilginizi çekebilir...

3 Cevaplar

  1. 8 Ekim 2018

    […] 13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 85)” ile yapılan değişiklikle Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri bazı sözleşme tiplerinde sözleşmeye konu bedel ve sözleşmeden kaynaklı diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmesi yasaklanmış ve döviz ve dövize endeksli sözleşme düzenleme yasağından istisna tutulacak işlemleri belirleme konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı (Bakanlık) yetkili kılınmıştı. Bu değişiklik hakkında 14 Eylül 2018 tarihinde yayımladığımız yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. […]

  2. 17 Ekim 2018

    […] Bilindiği üzere, 13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 12.09.2018 tarihli ve 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile 07.08.1989 tarihli ve 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar’da (32 sayılı Karar) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları bazı sözleşmelerde sözleşmeye konu bedel ve sözleşmeden kaynaklı ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmesi yasaklanmış ve döviz ve dövize endeksli sözleşme düzenleme yasağından istisna tutulacak işlemleri belirleme konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı (Bakanlık) yetkili kılınmıştı. Bu değişiklik hakkında 14 Eylül 2018 tarihinde yayımladığımız yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. […]

  3. 24 Aralık 2018

    […] 13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 85)” ile yapılan değişiklikle Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri bazı sözleşme tiplerinde sözleşmeye konu bedel ve sözleşmeden kaynaklı diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmesi yasaklanmış ve döviz ve dövize endeksli sözleşme düzenleme yasağından istisna tutulacak işlemleri belirleme konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı (Bakanlık) yetkili kılınmıştı. Bu değişiklik hakkında 14 Eylül 2018 tarihinde yayımladığımız yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. […]