Kategori: BDDK

Basel Komitesi’nin “Bankaların Yasal Sermaye Rasyolarındaki Marjinal Farklılıkların Azaltılması” Raporu

Hatırlarsanız “Basel IV Adı Verilebilecek Yeni Düzenlemeler Özetle Neleri İçerecek” isimli 30.01.2015 tarihli yazımızda; Basel Komitesi’nin 12 Kasım 2014 tarihli “Reducing excessive variability in banks’ regulatory capital ratios” isimli duyusurundan bahsetmiştik ve...

Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik ve Stres Rehberi ile Yönetim Kurullarına Kapsamlı Sorumluluklar Getirildi

Bilindiği üzere, Bankaların İç Sistemler ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik’in 43 üncü maddesi, bankaları stres testi programı kurmak ve işletmekle yükümlü, üst yönetimi ise stres testi programının...

BDDK tarafından Basel III Kapsamında Yapılan Düzenlemeler ve Likidite Karşılama Oranına Genel Bakış

Basel III düzenlmeleri kapsamında BDDK tarafından 2014 yılından itibaren geçerli olmak üzere; “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik” ile yeni Özkaynak tanımı (“Eligible Capital”) yapılmıştır, “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik”...

Mal Bildirimlerinin Yenilenme Zamanı Geldi

BDDK’ca yayımlanan “BANKALARIN ÜST YÖNETİMİNE ATANACAKLARIN BİLDİRİMİ, YEMİN VE MAL BEYANINDA BULUNULMASI VE KARAR DEFTERLERİNİN TUTULMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” uyarınca bankaların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile...