Kategori: BANKACILIK

BDDK RCAP Süreci Kapsamında Hazırladığı İyi Uygulama Rehberlerini Yayımladı

BDDK, Basel Bankacılık Denetim Komitesi (Komite) tarafından yürütülen ve Basel standartlarının üye ülkeler tarafından zamanında ulusal mevzuatlara aktarılmasını, uygulanan standartların tutarlılığını sağlamayı hedefleyen ve ülkemiz için 2015’in son çeyreğinde başlaması...

Türkiye’de Kurulu Bankaların Yurt Dışı Şubelerinin Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülüklerinin Kapsamı Genişledi

30.05.2015 tarih ve 29371 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı:2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2015/3) ile yapılan değişiklikle Türkiye’de kurulu bankaların yurt dışı şubelerinin zorunlu karşılığa tabi...

Bankalarca Yoğunlaşma Riski Yönetiminde Dikkate Alınması Gereken Hususlar, Yoğunlaşma Riskine İlişkin Rehber

Bilindiği üzere, 19.03.2015 tarihinde BDDK tarafından “YOĞUNLAŞMA RİSKİ YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER” yayımlanmıştır. Rehberde yoğunlaşma riskinin yönetimine ilişkin bankalardan beklenen iyi uygulamaların neler olduğuna dair açıklamalar yapılmaktadır. Sizin için Rehberin önemli...

SGK Emekli Maaşını Banka Aracılığı İle Alanlara Kullandırılan Krediler Sermaye Yeterliliği Hesaplamasında Düşük Risk Ağırlığına Alındı

BDDK tarafından 18.03.2015 tarih ve 29299 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yapılan değişiklikle Sosyal Güvenlik Kurumu ile banka arasında yapılan...