Kategori: BANKACILIK

TL Cinsinden Nakdi Ticari Kredilerin Amacına Uygun Kullandırılmasına Dair 04.09.2023 Tarihli BDDK Kararı

Finansal istikrarın güçlendirilmesini, kaynakların daha verimli ve üretken alanlarda kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını ve kredilerin amacına matuf bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla 07.07.2022 tarih ve 10265 sayılı...

Kur Korumalı Hesaplara Dair 20.07.2023 Tarihli Düzenlemeler

Türkiye Cumhuriyet Merkezi Bankası (TCMB) internet sitesinde ilan edilen Para Politikası Kurulu’nun 20.07.2023 tarihli Kararı’nda makro finansal istikrarı güçlendirecek ve piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceği...

KKM’de Hazine Desteği Uygulamasının TCMB’ye Devri

Bilindiği üzere ülkemizde 2021 yılının son çeyreğinde kur seviyelerinde öngörülmeyen yüksek seviyeli artışların önüne geçilebilmesi amacıyla kur korumalı mevduat (KKM) uygulaması gibi iktisadi önlem paketleri hayata geçirilmiştir. 4749 sayılı Kamu...

Kur Korumalı Hesaplara %15 Zorunlu Karşılık Geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası internet sitesinde ilan edilen Para Politikası Kurulu’nun (PPK) 22.06.2023 tarihli Kararı’nda politika faizi %8,5’ten %15 düzeyine yükseltilerek mikro ve makro ihtiyati çerçevenin etki analizlerine dayanarak ve...