Kategori: BANKACILIK

Bireysel Bankacılık Analiz ve Derecelendirme Modeli

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (“BDDK”) 27 Mart 2019 tarihinde yayımladığı Stratejik Plan (2019-2021) ile finansal ürün ve hizmetlerden yararlananların korunmasına yönelik idari kapasitenin ve düzenleyici çerçevenin güçlendirileceği ve finansal...

BHFOR Standart Rasyo Hesaplamasında Değişikliğe Gidildi

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun koruyucu düzenlemeler başlıklı 43.maddesinin standart oran ve sınırlamalar belirleme konusunda verdiği genel yetkiye istinaden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından – Basel Komitesi’nce 2004 yılında önerilen...

Ön Ödemeli Kart, Hayat Sigortası Sözleşmeleri ile E-Para İşlemlerinde Kimlik Tespit Sınırları Değişti

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nca (MASAK) suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadeleye ilişkin mevzuat çalışmaları kapsamında; gerek 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile...