Birikimli Mevduat ve Katılma Hesaplarının Asgari Vadesi 3 Yıla İndirildi

2 Cevaplar

 1. H
  Hamdi Arabacı dedi ki:

  Merhaba,
  23 Temmuz 2015 tarihinde 2007/1 Tebliğin (ç) fıkrasında yapılan değişiklikten sonra, 3 yıl şartını yerine getiren Birikimli Mevduat Hesap sahipleri hesaplarını kapatmak istedikleri takdirde anaparaları ile birlikte birikmiş 3 yıllık faizlerini de birlikte alabileceklerdir. (Değişiklikten önce vade için 5 yıl şartı var iken, 5 yıldan önce paranın çekilmesi istenmesi taleplerinde bankalar sadece anaparayı ödeyip faizlerini ödemiyorlardı) Çünkü T.C. Merkez Bankası değişiklik Tebliğinde ilk 2007/1 tebliğin maddesini aynen değiştirmiş. T.C.M.B değişiklik tebliğinde, esas tebliğ maddelerine ilave bir madde eklememiş veya değişiklik Tebliğinin çıkış tarihinden sonra diye bir şart konulmamıştır. İlk çıkış (2007/1) Tebliğin maddesinde birebir yapılan değişiklikliğin değişiklik tebliğinin yayımı tarihinde 3 yıl şartını yerine getirenlerin bu değişiklik maddesinden yararlanarak faizlerini kesintiye uğramadan alabilecekleri kanaatindeyim. Saygılarımla,

  • Hamdi bey, merhaba,
   TCMB’nin 2007/1 sayılı Tebliği’nin uygulamasına ilişkin bankalara gönderdiği 07.01.2011 tarihli uygulama talimatında yukarıda bahsi geçen Tebliğ değişikliği sonrası bankalara gönderdiği 02.09.2015 tarihli yazısı ile yaptığı bir talimat değişikliği bulunuyor. TCMB, bu uygulama talimatında yaptığı değişiklikte asgari vadesi 3 yıl olan birikimli mevduat hesaplarının bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği 23.07.2015 tarihinden sonra açılmasının mümkün olduğunu belirtiyor. Bu sebeple 23.07.2015 tarihinden önce açılmış birikimli mevduat hesaplarının bu kapsamda değerlendirilip 3 üncü yılın sonunda işlemiş faizi ile birlikte kapatılması uygun görülmüyor. Ancak, yine yukarıdaki yazımızda belirttiğimiz kurallar dahilinde bankanın da kabul etmesi halinde hesaba işlemiş faizin bir kısmının veya tamamının alınması mümkün (hesap vadesinden önce en fazla 3 defa ve anaparanın %50’sine kadar çekim yapıldığında, hesapta o güne kadar biriken faizin tamamına kadar, bu sayı ve oranlar üzerindeki kısmi veya tam çekimlerde ise hesapta biriken faizin en fazla %50’sine kadar faiz ödenmesi imkanı bulunuyor).
   Saygılarımızla,